بازدهي سيگنال ها
آمار
? آمار مطالب ? کل مطالب : 9488 ? افراد آنلاين : 3 ? آمار بازديد ? بازديد امروز : 760 ? بازديد ديروز : 649 ? بازديد هفته : 12,598 ? بازديد ماه : 40,218 ? بازديد سال : 458,142 ? بازديد کلي : 2,269,198
آرشيودر اين وب
در كل اينترنت
 • قالب وبلاگ
 • خفنر طبق پیش بینی در بازار منفی به هدف رسید

  علیرضا حاجیان
  شنبه 27 دی 1399

  خفنر طبق پیش بینی در بازار منفی به هدف رسید

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : خفنر طبق پیش بینی در بازار منفی به هدف رسید خفنر طبق پیش بینی در بازار منفی به هدف رسید خفنر طبق پیش بینی در بازار منفی به هدف رسید خفنر طبق پیش بینی در بازار منفی به هدف رسید خفنر طبق پیش بینی در باز ,

  خفناور طبق پیش بینی به هدف رسید

  علیرضا حاجیان
  شنبه 20 دی 1399

  خفناور طبق پیش بینی به هدف رسید

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : خفناور طبق پیش بینی به هدف رسید خفناور طبق پیش بینی به هدف رسید خفناور طبق پیش بینی به هدف رسید خفناور طبق پیش بینی به هدف رسید خفناور طبق پیش بینی به هدف رسید خفناور طبق پیش بینی به هدف رسید ,

  سشمال هم به سمت هدف اعلامی

  علیرضا حاجیان
  سه شنبه 16 دی 1399

  سشمال هم به سمت هدف اعلامی

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : سشمال هم به سمت هدف اعلامی سشمال هم به سمت هدف اعلامی سشمال هم به سمت هدف اعلامی سشمال هم به سمت هدف اعلامی سشمال هم به سمت هدف اعلامی ,

  طبق پیش بینی کروی به هدف اعلامی رسید

  علیرضا حاجیان
  سه شنبه 16 دی 1399

  طبق پیش بینی کروی به هدف اعلامی رسید

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : طبق پیش بینی کروی به هدف اعلامی رسید طبق پیش بینی کروی به هدف اعلامی رسید طبق پیش بینی کروی به هدف اعلامی رسید طبق پیش بینی کروی به هدف اعلامی رسید ,

  دعبید طبق پیش بینی به هدف رسید

  علیرضا حاجیان
  دوشنبه 08 دی 1399

  دعبید طبق پیش بینی به هدف رسید

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : دعبید طبق پیش بینی به هدف رسید دعبید طبق پیش بینی به هدف رسید دعبید طبق پیش بینی به هدف رسید دعبید طبق پیش بینی به هدف رسید ,

  غسالم طبق پیش بینی بازده 37% نصیب خریداران

  علیرضا حاجیان
  چهارشنبه 03 دی 1399

  غسالم طبق پیش بینی بازده 37% نصیب خریداران

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : غسالم طبق پیش بینی بازده 37% نصیب خریداران غسالم طبق پیش بینی بازده 37% نصیب خریداران غسالم طبق پیش بینی بازده 37% نصیب خریداران غسالم طبق پیش بینی بازده 37% نصیب خریداران غسالم طبق پیش بینی بازده 37% ,

  تکمبا طبق پیش بینی بازده 25%

  علیرضا حاجیان
  چهارشنبه 03 دی 1399

  تکمبا طبق پیش بینی بازده 25%

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : تکمبا طبق پیش بینی بازده 25% تکمبا طبق پیش بینی بازده 25% تکمبا طبق پیش بینی بازده 25% تکمبا طبق پیش بینی بازده 25% تکمبا طبق پیش بینی بازده 25% تکمبا طبق پیش بینی بازده 25% ,

  زکوثر طبق پیش بینی بازده 32%

  علیرضا حاجیان
  شنبه 22 آذر 1399

  زکوثر طبق پیش بینی بازده 32%

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : زکوثر طبق پیش بینی بازده 32% زکوثر طبق پیش بینی بازده 32% زکوثر طبق پیش بینی بازده 32% زکوثر طبق پیش بینی بازده 32% زکوثر طبق پیش بینی بازده 32% ,

  ونفت طبق پیش بینی بازده بازده 57%

  علیرضا حاجیان
  شنبه 22 آذر 1399

  ونفت طبق پیش بینی بازده بازده 57%

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : ونفت طبق پیش بینی بازده بازده 57% ونفت طبق پیش بینی بازده بازده 57% ونفت طبق پیش بینی بازده بازده 57% ونفت طبق پیش بینی بازده بازده 57% ونفت طبق پیش بینی بازده بازده 57% ونفت طبق پیش بینی بازده بازده ,

  ختوقا طبق پیش بینی بازده عالی 44%

  علیرضا حاجیان
  شنبه 15 آذر 1399

  ختوقا طبق پیش بینی بازده عالی 44%

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : ختوقا طبق پیش بینی بازده عالی 44% ختوقا طبق پیش بینی بازده عالی 44% ختوقا طبق پیش بینی بازده عالی 44% ختوقا طبق پیش بینی بازده عالی 44% ختوقا طبق پیش بینی بازده عالی 44% ,

  پکویر طبق سیگنال هدف 28%

  علیرضا حاجیان
  چهارشنبه 12 آذر 1399

  پکویر طبق سیگنال هدف 28%

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : پکویر طبق سیگنال هدف 28% پکویر طبق سیگنال هدف 28% پکویر طبق سیگنال هدف 28% ,

  وتعاون طبق پیش بینی بازده 10%

  علیرضا حاجیان
  چهارشنبه 12 آذر 1399

  وتعاون طبق پیش بینی بازده 10%

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : وتعاون طبق پیش بینی بازده 10% وتعاون طبق پیش بینی بازده 10% ,

  قلرست طبق پیش بینی بازده 16%

  علیرضا حاجیان
  چهارشنبه 12 آذر 1399

  قلرست طبق پیش بینی بازده 16%

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : قلرست طبق پیش بینی در مسیر هدف قلرست طبق پیش بینی در مسیر هدف قلرست طبق پیش بینی در مسیر هدف قلرست طبق پیش بینی در مسیر هدف ,

  وسینا طبق پیش بینی با بازده 29%

  علیرضا حاجیان
  دوشنبه 10 آذر 1399

  وسینا طبق پیش بینی با بازده 29%

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : وسینا طبق پیش بینی با بازده 29% وسینا طبق پیش بینی با بازده 29% وسینا طبق پیش بینی با بازده 29% وسینا طبق پیش بینی با بازده 29% ,

  قلرست در مسیر هدف پیش بینی شده

  علیرضا حاجیان
  دوشنبه 10 آذر 1399

  قلرست در مسیر هدف پیش بینی شده

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : قلرست در مسیر هدف پیش بینی شده قلرست در مسیر هدف پیش بینی شده قلرست در مسیر هدف پیش بینی شده ,

  زپارس به سمت هدف پیش بینی شده

  علیرضا حاجیان
  چهارشنبه 05 آذر 1399

  زپارس به سمت هدف پیش بینی شده

  جهت مشاهده آزاد شد

  برچسب ها : زپارس به سمت هدف پیش بینی شده زپارس به سمت هدف پیش بینی شده زپارس به سمت هدف پیش بینی شده ,

  ونفت به سمت هدف پیش بینی شده

  علیرضا حاجیان
  یکشنبه 02 آذر 1399

  ونفت به سمت هدف پیش بینی شده

  جهت مشاهده آزاد شد

  برچسب ها : ونفت به سمت هدف پیش بینی شده ونفت به سمت هدف پیش بینی شده ونفت به سمت هدف پیش بینی شده ,

  وسینا طبق پیش بینی در مسیر هدف

  علیرضا حاجیان
  یکشنبه 25 آبان 1399

  وسینا طبق پیش بینی در مسیر هدف

  جهت مشاهده آزاد شد

  برچسب ها : وسینا طبق پیش بینی در مسیر هدف وسینا طبق پیش بینی در مسیر هدف وسینا طبق پیش بینی در مسیر هدف وسینا طبق پیش بینی در مسیر هدف ,

  وآوا طبق پیش بینی در مسیر هدف

  علیرضا حاجیان
  چهارشنبه 21 آبان 1399

  وآوا طبق پیش بینی در مسیر هدف

  جهت مشاهده آزاد شد

  برچسب ها : وآوا طبق پیش بینی در مسیر هدف وآوا طبق پیش بینی در مسیر هدف وآوا طبق پیش بینی در مسیر هدف ,

  طبق پیش بینی 2 ماه قبل شاخص درآستانه هدف

  علیرضا حاجیان
  سه شنبه 06 آبان 1399

  طبق پیش بینی 2 ماه قبل شاخص درآستانه هدف

  این مطلب آزاد است.جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائید

  برچسب ها : طبق پیش بینی 2 ماه قبل شاخص درآستانه هدف طبق پیش بینی 2 ماه قبل شاخص درآستانه هدف طبق پیش بینی 2 ماه قبل شاخص درآستانه هدف طبق پیش بینی 2 ماه قبل شاخص درآستانه هدف طبق پیش بینی 2 ماه قبل شاخص درآستانه ,
  عضویت در صرافی نوبیتکس

  کل صفحات : 21 2 صفحه بعد
  برنامه کاهش میانگین خرید

  <برنامه کاهش میانگین خرید>  برنامه محاسبه حباب سکه
  ورود به سايت
  ? رمز عبور را فراموش کردم ؟
  عضويت
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
  آخرين مطالب ارسالي سايت
  بلوک چپ

  پشتیبانی